Hướng dẫn quản lí Trang

Khác với bài viết, tin tức ( luôn được cập nhật liên tục ) . Trang là những trang cố định ví dụ : Giới thiệu, Liên Hệ, Thông tin thanh toán, Điều khoản sử dụng ( ít khi thay đổi nội dung, giúp chúng ta dễ dàng tìm và quản lí )

Quản lí trang