Hướng dẫn quản lí chuyên mục của bài viết, tin tức

Video tổng quan

Tạo và quản lý chuyên mục

Trong bài trước, ở phần viết và đăng bài mình cũng có nói sơ qua việc tạo chuyên mục khi viết bài. Lý do mình không hướng dẫn chi tiết phần đó vì bạn nên tạo chuyên mục trước khi viết bài. Điều đó giống như việc bạn tạo sườn nội dung website vậy. Và khi viết bài bạn chỉ cần lựa chọn một chuyên mục đã định sẵn thôi.

Để tạo chuyên mục các bạn vào Bài viết >> Chuyên mục >> điền thông tin của chuyên mục cần tạo vào các trường