Cấu hình hiển thị khi chia sẻ bài viết lên Facebook

Video tổng quan

Facebook là một mạng xã hội thường xuyên cập nhật thuật toán vì thế, đôi lúc có thể xảy ra lỗi

Trong trường hợp bị lỗi hoặc muốn tùy biến lại nội dung khi post lên,

Bước 1 : Cấu hình nội dung

trong mỗi phần soạn thảo bài viết, chúng ta kéo xuống bên dưới. Nhấn vào icon share ( mục số 1 ở ảnh hướng dẫn ) và cấu hình

Lưu ý : Kích thước ảnh đề nghị cho Facebook là 1200 bởi 630 pixels.

2, Yêu cầu Facebook cập nhật lại

Chúng ta truy cập https://developers.facebook.com/tools/debug/og/object/

dán link web vào và nhấn tìm nạp thông tin mới